Trots Rhenen , , rhenen@trotsnl.nl http://rhenen.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

De puinhopen van 16 maanden paarsDe puinhopen van 1½ jaar paars:

door Rob van der Zee

Het kabinet Rutte II (VVD en P.v.d.A. met gedoogsteun van D66, Christen Unie en SGP) zadelt de gemeente Rhenen en haar inwoners op met een jaarlijks tekort van 3¾ miljoen euro, dat is € 200 per inwoner oftewel € 500 per huishouden!! Dit wordt veroorzaakt doordat vanaf 1 januari 2015 allerlei taken worden overgeheveld van de Rijksoverheid naar de Gemeente, de zogenoemde decentralisatie. Deze taken zijn de zorg voor langdurig zieken en gehandicapten (de WMO, de vroegere AWBZ), werk en bijstand en de jeugdzorg (De gemeente bepaalt straks bijvoorbeeld of uw kind geestelijke gezondheidszorg krijgt of niet en welke). Tegelijkertijd wordt er door het kabinet op deze taken miljarden bezuinigd. Ongeveer 40% (!) op de thuiszorg en 15% op de jeugdzorg, waardoor de gemeenten miljoenen tekort komen. Als landelijk lokale partij neemt Trots op Nederland in 17 gemeenten en 6 deelraden deel aan de raadsverkiezingen. Samen met onze Fortuynistische vrienden, zoals Leefbaar Rotterdam met lijsttrekker Joost Eerdmans en OPA [Ouderen Politiek Actief] gaat TROTS via de VNG en direct in Den Haag op de meest krachtige wijze protest aantekenen tegen deze gang van zaken.

TROTS wil geen lastenverzwaringen voor de burger als gevolg van decentralisatie.