Trots Rhenen , , rhenen@trotsnl.nl http://rhenen.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Die stikstof-hoax kost u en mij 3000 euroDe lucht die we inademen bestaat voor 80% uit stikstof (N2), dat kan dus niet het probleem zijn. Bedoeld wordt stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). In de extreem kleine hoeveelheden waar we het over hebben (4 gram Pokon per voetbalveld per jaar) is dat absoluut niet giftig o.i.d. Ergens in de krochten van de gebouwen van de EU in Brussel hebben niet democratisch gekozen ambtenaren in een vlaag van ongekende arrogantie bedacht dat de ene soort natuur beter is dan de andere. Totale onzin natuurlijk, een boom of een bramenstuik is niet minder dan een zandverstuiving of een heideveld! En daarna heeft de Nederlandse politiek, zowel het Kabinet als de Tweede Kamer zitten slapen. Daardoor is er alleen in Nederland een stikstofverbindingen probleem. Het komt in heel Europa alleen in Nederland voor, direct over de grens in Duitsland of België houdt het 'probleem' magisch op! Ergo dit 'probleem' bestaat alleen voor mensen die niet gehinderd worden door kennis van zaken. We hebben een meetfouten probleem en/of een juridisch probleem, dat moeten we oplossen door de meetfouten eruit te halen of het probleem juridisch aan te pakken. Dat moet kunnen voor 25 miljoen euro i.p.v. 25 miljard euro. Houden we mooi € 24.975.000.000 (oftewel € 3000 per werkende inwoner!) over om de echte crisis (wonen, koopkracht etc.) op te lossen.

Daarbij is het goed om te bedenken dat bijvoorbeeld de Veluwe ooit helemaal (oer)bos was. De open gebieden (stikstofarme zandgronden) zijn eeuwen geleden ontstaan door houtkap voor Amsterdam. In Nederland bestaat geen natuur, in feite is het één grote plantenbak, bijna alles is ooit door de mens bedacht en aangeplant of juist omgekapt. We zijn oliedom bezig als we op de ene plaats bossen aanleggen ter wille van CO2 reductie en op andere plaatsen ten koste van extreem veel geld proberen te voorkomen dat er bossen gaan groeien. Ons land heeft geen stikstofcrisis, net zomin als onze buurlanden, waar ze er nog nooit van gehoord hebben. De stikstof(verbindingen) uitstoot is in Nederland sinds de jaren negentig gehalveerd. De stikstofcrisis is een bestuurlijk gecreëerd probleem en de enig juiste oplossing is een minister mét verstand van zaken aan te stellen, die Brussel gaat vertellen dat Nederland de Natura 2000 gebieden gaat heroverwegen! Dit is niet een politiek links of rechts onderwerp, de nieuwe grotendeels linkse Duitse regering met Die Grünen (!), kent geen stikstofcrisis en besteedt er precies nul euro aan. Tot slot is het goed te beseffen dat elke werkende Nederlander dus maar liefst € 3000 verplicht mee moet betalen aan dit – mede door de kabinetten Rutte veroorzaakte - uitsluitend en alleen papieren 'probleem'. Dat kunnen we heel veel beter besteden aan alle echte crises waaronder wonen, armoede bestrijding, de tekorten in het gemeentefonds - waardoor thuis- en jeugdzorg in het gedrang komt - de zorg, openbare orde en veiligheid en met de fratsen van Poetin kan defensie ook wel wat extra's gebruiken!

ing. R.P. (Rob) van der Zee

Zie ook: GeenStijl: Feynman en/of Feiten – De Pokongranaat

Stem Trots BBBondgenoot Lijst 9