Trots Rhenen , , rhenen@trotsnl.nl http://rhenen.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Rob van der ZeeRob van der Zee, lijsttrekker van Trots op Rhenen. Rob is electrotechnicus en ICT-er en was o.a. werkzaam als ploegleider bij Philips en projectleider bij de Casema (nu Ziggo) en Westinghouse. Als zoon van een ambtenaar heeft Rob daarna van de grond af een eigen bedijf opgebouwd. De politieke intersesse is bij Rob al vroeg gewekt met een lidmaatschap van het Sociaal Democratisch Jongeren Actief (de jongerenorganisatie van DS ’70, een voormalige rechtse afsplitsing van de PvdA) aan het eind van de middelbare school. Gevolgd door een lidmaatschap van de JOVD tijdens zijn studententijd. Met de opkomst van Pim Fortuyn werd de interresse van Rob nieuw leven in geblazen. Rob stond bestuurlijk aan de wieg van de LPF samen met mensen als Hans Smolders, Gerard van As, Mat Herben en Joost Eerdmans. Rob is nog steeds een Fortuynist is hart en nieren en houdt het erfgoed van Pim in ere! Door enkele andere Fortuyisten is hij vervolgens naar Trots op Nederland (de partij van Rita Verdonk) gehaald om het bestuur te versterken. Thans is Rob waarnemend voorzitter van het hoofdbestuur (partijvoorzitter) van TROTS.

Piet van ZwietenPiet van Zwieten, Aangezien wij vinden dat je als politiek niet van bovenaf moet zeggen wat jij denkt dat goed is voor de inwoners maar je dus van onderaf de inwoners moet laten meebeslissen. Een raadslid heet niet voor niks een VOLKSvertegenwoordiger, al wordt dat maar al te vaak vergeten. Dit is ook de belangrijkste reden van TROTS op Rhenen voor échte democratie om aan deze verkiezingen mee te doen. Geef de inwoners weer een stem, geef de burger weer vertrouwen dat er wel een politieke beweging is die naar hen luistert, en niet alleen vlak voor de verkiezingen, zoals bij de gevestigde politieke partijen helaas schering en inslag is. Geen verhoging van gemeentelijke belastingen meer, referenda over belangrijke beslissingen, handhaving, minder regels. Wij gaan en staan er voor! Van u gaat misschien maar veertig procent stemmen, omdat de andere zestig procent het heeft opgegeven dat er ooit iets veranderd. Maar het is toch geen democratie als een kleine minderheid beslist over de meerderheid? Ga dus zeker stemmen! Ons verkiezingsprogramma is geen statisch stuk en daarom blijven wij om input vragen van u, de kiezer, de inwoner van gemeente Rhenen. Wij geloven dat u wel de verandering kunt maken. We gaan er samen vóór! Ga stemmen. p.s. Ook Piet is (aktief) lid van Forum voor Democratie.

Leny JansenLeny Jansen, wil zich primair gaan inzetten voor goede zorg voor o.a. senioren en mindervaliden, maar ook voor zaken als veiligheid voor fietsers. De kinderen in onze gemeente moeten veilig naar school kunnen gaan! Bij alle verkiezingen stemt Leny zelf altijd op een vrouw, dus vindt u ook dat vrouwen beter vertegenwoordigd moeten zijn in de Rhenense politiek, geef dan uw voorkeursstem aan Leny!

Lex van de StraatLex van de Straat, is niet alleen met de verkiezingen maar ook daarbuiten goed te bereiken. Hij probeert altijd goed te luisteren waar u mee zit en hoopt dit samen met u op te lossen. Zijn huidige werkzaamheden liggen op het financiële vlak, hypotheken en bemiddeling bij aankoop woningen voor starters. Verder stond hij altijd met vlees op de markt te Rhenen, dit heeft zijn vrouw overgenomen. Af en toe helpt hij haar nog. Zoals u ziet is hij breed inzetbaar, dit betekent dan ook dat hij met begrip met zeer veel mensen om de tafel kan zitten. Lex is vanaf het aller eerste moment, de oprichtingsbijeenkomst van Rita, betrokken bij Trots op NL.